Home Product Design Map Contact
Product Design Map Contact
   

 

Click More

Meat drop coconut machine เครื่องเติมชิ้นเนื้อลูกเต๋ามะพร้าว ความเร็วในการเติมจำนวน 150 ครั้งต่อนาที สามารถปรับปริมาตรกรัมตั้งแต่ 8-20 กรัม

เหมาะสำหรับการเติมลงในกระป๋อง ประสิทธิภาพการเติม **เติมเนื้อก่อนเติมน้ำเชื่อมค่าสูญเสีย 2.5% ** เติมเนื้อหลังเติมน้ำเชื่อมค่าสูญเสีย 5%

ลักษณะชิ้นเนื้อลูกเต๋า 3x3 มม.- 5x5 มม. โครงสร้างเป็นสแตนเลสส่วนที่สัมพัสอาหารใช้เกรดพิเศษ| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

 

   
THANAPRASERT ENGINEERING DEVELOPMENT CO.,LTD
9/622 Moo.1 SoiSakae-Ngarm 35/3 Yak.2 Samaedum, Bangkhuntain, Bangkok 10150 Thailand