Home Product Design Map Contact
Product Design Map Contact
   

 

Click More

Jacket Mixing Tank ถังสแตนเลสแบบหุ้มฉนวนมี 2 แบบ **หุ้มด้วย Rockwood (ใยแก้ว) **หุ้มด้วยโฟม เป็นถังผสมรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ โครงสร้างเป็นสแตนเลส ส่วนที่สัมผัสอาหารใช้สแตนเลส SUS316L มีขนาดใหญ่ 10,000L

Mixing Tank ถังผสมสแตนเลส มีก้นถังแบบกวยและก้นกระทะ ขนาดของถังผสมมีหลากหลายขนาด300-10000L

รับ Storage Tank ถังเก็บพักสแตนเลสมีก้นถังแบบกวยและก้นกระทะ ขนาดของถังพักผลิตภัณฑ์มีหลายขนาด300-20000L
ทำตามความต้องการของลูกค้า ทำตามแบบหรือออกแบบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

 

   
THANAPRASERT ENGINEERING DEVELOPMENT CO.,LTD
9/622 Moo.1 SoiSakae-Ngarm 35/3 Yak.2 Samaedum, Bangkhuntain, Bangkok 10150 Thailand